Verkefnastjóri Græns Iðngarðs í Ölfusi

Við leitum að öflugum og drífandi einstaklingi í starf verkefnastjóra til að vinna að  grænni atvinnuuppbyggingu í Sveitarfélaginu Ölfusi. Ölfus er sveitarfélag sem býr yfir miklum tækifærum til uppbyggingar atvinnulífs sem byggir á grænum gildum hringrásarhagkerfis og loftslagssjónarmiða.  Ölfus Cluster ses. er sjálfseignarfélag sem vinnur m.a. að atvinnuuppbyggingu í Ölfusi og vegna fjölda spennandi og krefjandi verkefna óskum við eftir umhverfisfræðingi, hagfræðingi, lögfræðingi eða starfsmanni með tengda menntun og reynslu. Hlutverk verkefnastjóra verður m.a. að koma á fót Grænum iðngarði í Ölfusi á um 250 hektara athafna- og iðnaðarsvæði fyrir utan Þorlákshöfn ásamt því að vinna með þeim fyrirtækjum sem eru þegar innan sveitarfélagsins og starfa með hringrásarhagkerfið og markmið ríkisstjórnar í loftslagsmálum að leiðarljósi.

Grænn iðngarður er samstarfsnet fyrirtækja á ákveðnu atvinnusvæði þar sem skipst er á orku og hráefnum; þar sem úrgangur og straumar eins fyrirtækis getur nýst sem auðlind annars. Innviðir græns iðngarðs eru skipulagðir með samvinnu í huga er varðar þjónustu og viðskipti fyrirtækjanna innan garðsins.

Verkefnið er tímabundið eða til 2ja ára en með möguleika á áframhaldandi ráðningu ef verkefnastaða leyfir.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Hönnun og mótun Græns iðngarðs í Ölfusi
 • Skipulag Græns iðngarðs og tengingar við atvinnulíf í Ölfusi
 • Meta og innleiða reglur, stefnur og staðla í umhverfismálum
 • Skipuleggja og vinna að vöktun eða rannsóknum tengdum uppbyggingu Græns iðngarðs
 • Meta og nýta vísindalegar upplýsingar úr mismunandi fræðigreinum
 • Veita ráðgjöf um stefnumótun og framkvæmdir sem byggja á grænum gildum og hringrásarhagkerfis lausnum
 • Samskipti, tengslamyndun og markaðssetning
 • Upplýsingagjöf til almennings og opinberra stofnanna
 • Önnur verkefni í samstarfi við hagsmunaaðila

Menntun og hæfnikröfur

 • Þekking og/eða reynsla á umhverfisráðgjöf, samningagerð, rekstri og stjórnun
 • Þekking og/eða reynsla á loftgæðum, úrgangsstjórnun, ýmiskonar umhverfisbókhaldi t.d. gróðurhúsalofttegundum (GHG) og lífsferilgreiningum (LCA) er kostur
 • Menntun sem nýtist í starfi t.d. umhverfisverkfræði, umhverfis- og auðlindafræði, iðnaðarverkfræði, lögfræði, hagfræði eða sambærilegt nám
 • Góð færni í mannlegum samskiptum
 • Sjálfstæð vinnubrögð og góð þjónustulund ásamt því að vinna vel í hópum
 • Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 15.08.2023.
Umsókn ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi skal senda á undirritaðan merkt:

Verkefnastjóri Ölfuss.

Páll Marvin Jónsson – pmj@olfus.is – 694-1006